1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R33
  4. Dễ dàng nhập khẩu thông tin ngạch lương chỉ với mã ngạch

Dễ dàng nhập khẩu thông tin ngạch lương chỉ với mã ngạch

1. Mục đích

Giúp kế toán khi nhập khẩu CBNV chỉ cần nhập khẩu theo mã ngạch lương, không cần tên ngạch.

2. Chi tiết thay đổi

Khi bắt đầu sử dụng phần mềm kế toán cần nhập khẩu nhanh danh sách CBNV vào phần mềm. Trên file nhập khẩu của phần mềm có sẵn cột Ngạch lương bao gồm mã số và tên ngạch để kế toán chọn đúng ngạch lương của từng CBNV. Tuy nhiên, trên file bảng lương của đơn vị thường chỉ có mã số, do đó khi nhập khẩu kế toán không thể copy mà phải chọn ngạch lương của từng người, mất nhiều thời gian.

Kể từ phiên bản R33, phần mềm cải tiến tính năng nhập khẩu, kế toán có thể nhập khẩu CBNV chỉ với mã ngạch lương.

Cụ thể như sau:

Tại file danh sách CBNV nhập khẩu vào phần mềm, cột Ngạch lương chỉ yêu cầu mã số ngạch, không yêu cầu tên ngạch lương. Anh/chị có thể chọn từ danh sách mã ngạch có sẵn copy nhanh từ file đã có của đơn vị vào file nhập khẩu.

Ví dụ: Nhập khẩu CBNV Nguyễn Mạnh Hùng có mã ngạch 06.041.

Cập nhật 23/02/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan