1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R34
  4. Đối chiếu số liệu trên bảng tính thuế TNCN với bảng quyết toán thuế TNCN để kiểm tra quyết toán thuế TNCN đã lập đúng hay sai

Đối chiếu số liệu trên bảng tính thuế TNCN với bảng quyết toán thuế TNCN để kiểm tra quyết toán thuế TNCN đã lập đúng hay sai

1. Mục đích

Giúp kế toán đối chiếu số liệu trên bảng tính thuế TNCN với bảng quyết toán thuế TNCN để kiểm tra quyết toán thuế TNCN đã lập đúng hay sai.

2. Chi tiết thay đổi

Hàng tháng, kế toán các đơn vị cần lập bảng tính thuế TNCN để lên tờ khai số thuế TNCN tạm nộp hàng tháng/quý; cuối năm cần lập tờ khai quyết toán thuế TNCN cho CBNV tại đơn vị. Trong trường hợp có sự điều chỉnh số liệu bảng lương hay bảng phụ cấp, truy lĩnh… số liệu trên bảng tính thuế và bảng quyết toán thuế đã lập cần được tính lại dựa trên số liệu mới nhất để tránh sự chênh lệch, sai sót.

Kể từ phiên bản R34, phần mềm bổ sung tính năng đối chiếu số liệu quyết toán thuế tại bảng quyết toán thuế và bảng thuế TNCN, giúp kế toán có thể chủ động nắm bắt sự chênh lệch số liệu để thực hiện tính lại bảng tính thuế TNCN và bảng quyết toán thuế, lấy lên số liệu chính xác.

Cụ thể như sau:

 

1. Tại phân hệ Thuế, vào menu Thuế TNCN\Tính thuế TNCN. Nhấn chuột tại bảng tính thuế cần kiểm tra số liệu, chọn Đối chiếu thuế TNCN tạm tính.

Nếu bảng tính thuế TNCN có chênh lệch so với dữ liệu từ bảng lương/bảng PCĐBN/bảng truy lĩnh/bảng truy thu/Khấu trừ KTX, dữ liệu sẽ hiển thị màu đỏ.

Có thể tích chọn Chỉ hiển thị các dòng phát sinh chênh lệch để xem nhanh dữ liệu chênh lệch.

2. Tại menu Thuế TNCN\Quyết toán thuế, nhấn Đối chiếu số liệu QTT.

Nếu bảng QTT có số liệu chênh lệch, dữ liệu sẽ hiển thị màu đỏ.

Có thể tích chọn Chỉ hiển thị các dòng phát sinh chênh lệch để xem nhanh dữ liệu chênh lệch.

Cập nhật 17/03/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan