1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R32
  4. In mẫu thuyết minh đặc thù Kim Thành (Hải Dương)

In mẫu thuyết minh đặc thù Kim Thành (Hải Dương)

1. Mục đích

Giúp các đơn vị thuộc huyện Kim Thành (Hải Dương) có thể in báo cáo có mẫu thuyết minh đặc thù của địa phương.

2. Chi tiết thay đổi

Các đơn vị tại huyện Kim Thành (Hải Dương) đã thống nhất sử dụng mẫu thuyết minh bao gồm các thông tin:

  • Lương tháng trước
  • Lương tháng này
  • Chênh lệch
  • Chi tiết thông tin tăng giảm của từng CBNV

Kể từ phiên bản R32, phần mềm bổ sung mẫu thuyết minh số 21 đáp ứng đặc thù tại huyện Kim Thành (Hải Dương).

Cụ thể như sau:

Khi in báo cáo, tại màn hình Tham số báo cáo, anh/chị chọn mẫu thuyết minh là Mẫu số 21. Hiển thị chênh lệch theo nhóm tăng, giảm (đặc thù PTC Kim Thành – Hải Dương).

 

Báo cáo hiển thị phần thuyết minh theo mẫu đặc thù huyện Kim Thành bao gồm các thông tin: Lương tháng trước, Lương tháng này, Chênh lệch số tiền, Chi tiết thông tin tăng giảm của từng CBNV.

Cập nhật 31/01/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan