1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R32
  4. Kế toán có thể bỏ cập nhật bảng PCĐBN/Truy lĩnh/Truy thu/Khấu trừ KTX vào bảng lương

Kế toán có thể bỏ cập nhật bảng PCĐBN/Truy lĩnh/Truy thu/Khấu trừ KTX vào bảng lương

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể bỏ cập nhật bảng PCĐBN/Truy lĩnh/Truy thu/Khấu trừ KTX vào bảng lương một cách nhanh chóng.

2. Chi tiết thay đổi

Sau khi tính bảng PCĐBN, bảng truy lĩnh/truy thu, khấu trừ KTX, các đơn vị sẽ thực hiện cập nhật vào bảng lương.

– Trước phiên bản R32, trong trường hợp lập sai và kế toán muốn xóa bảng PCĐBN, bảng truy lĩnh/truy thu, khấu trừ KTX đã cập nhật thì kế toán phải xóa bảng lương chính mới xóa được các bảng này và lập lại. Việc này đòi hỏi nhiều thao tác và tốn thời gian thực hiện.

– Kể từ phiên bản R32, phần mềm đáp ứng tính năng hủy cập nhật bảng PCĐBN, bảng truy lĩnh/truy thu, khấu trừ KTX ở bảng lương.

Cụ thể như sau:

1. Khi bảng PCĐBN, bảng truy lĩnh/truy thu, khấu trừ KTX đã cập nhật vào bảng lương, anh/chị có thể sử dụng chức năng Hủy cập nhật bảng lương.

2. Trong trường hợp bảng lương đã sinh chứng từ chi trả lương, khi anh/chị hủy cập nhật bảng lương, phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo, anh/chị cần xóa chứng từ mới có thể hủy cập nhật.

3. Ngoài ra, phần mềm cũng cải tiến giao diện bảng PCĐBN/khấu trừ KTX trống: bổ sung hướng dẫn sao chép số liệu từ excel vào phần mềm. Anh/chị nhấn vào Xem hướng dẫn để xem hình ảnh hướng dẫn các thao tác thực hiện dạng ảnh động (Gif).

Cập nhật 31/01/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan