1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R32
  4. Kế toán có thể chủ động lựa chọn tiểu mục của phí chuyển khoản ngân hàng

Kế toán có thể chủ động lựa chọn tiểu mục của phí chuyển khoản ngân hàng

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể chủ động lựa chọn tiểu mục của phí chuyển khoản ngân hàng.

2. Chi tiết thay đổi

Tại mỗi địa phương, việc quyết định phí chuyển khoản ở tiểu mục nào sẽ do Kho bạc quyết định và áp dụng cho toàn địa bàn. Phí chuyển khoản có thể là tiểu mục 7756, 7049…

– Trước phiên bản R32, phần mềm mặc định phí chuyển khoản ngân hàng thuộc tiểu mục 7799.

– Kể từ phiên bản R32, phần mềm cho phép tùy chọn thiết lập tiểu mục cho phí chuyển khoản ngân hàng, người dùng có thể sửa tại Tùy chọn tính lương.

Cụ thể như sau:

1. Vào menu Chi trả lương\Tùy chọn chi trả lương. Tại mục Tùy chọn chung, phần mềm bổ sung Thiết lập tiểu mục cho phí chuyển khoản ngân hàng, mang theo danh sách bao gồm các tiểu mục sử dụng tại đơn vị.

Ví dụ: Chọn tiểu mục 7756.

2. Khi sinh chứng từ chi trả lương, chứng từ hiển thị khoản phí chuyển khoản ngân hàng theo tiểu mục đã chọn.

Cập nhật 31/01/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan