1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R32
  4. Kế toán có thể gửi thông báo cho thủ trưởng đơn vị sau khi ký số trong trường hợp vô tình tắt thông báo của phần mềm

Kế toán có thể gửi thông báo cho thủ trưởng đơn vị sau khi ký số trong trường hợp vô tình tắt thông báo của phần mềm

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể gửi thông báo cho TTĐV sau khi ký số trong trường hợp vô tình tắt thông báo của phần mềm.

2. Chi tiết thay đổi

Với tính năng ký số báo cáo, mỗi báo cáo sẽ cần chữ ký của kế toán và TTĐV.

– Trước phiên bản R32, sau khi kế toán ký báo cáo, phần mềm cho phép gửi thông báo dạng hộp thoại nhỏ bật lên trên màn hình, nếu kế toán vô tình tắt đi thì không thể gửi email nhắc nhở TTĐV và phải ký lại.

– Kể từ phiên bản R32, phần mềm bổ sung tính năng gửi email cho TTĐV để kế toán có thể chủ động gửi email.

Cụ thể như sau:

1. Tại màn hình báo cáo sau khi ký số, nhấn vào Gửi email cho TTĐV. Nhập địa chỉ email, mật khẩu xác thực, nhấn Đồng ý.

2. Tại màn hình Danh sách báo cáo đã ký, phần mềm bổ sung cột chức năng gửi email cho TTĐV. Nhấn vào biểu tượng phong thư để thực hiện chức năng này.

Màn hình này cũng bổ sung cột Đã gửi email cho TTĐV hiển thị trạng thái Chưa gửiĐã gửi để theo dõi tình trạng gửi email.

Cập nhật 31/01/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan