1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R33
  4. Kế toán muốn truy thu tháng nào thì trừ vào bảng lương tháng đó

Kế toán muốn truy thu tháng nào thì trừ vào bảng lương tháng đó

1. Mục đích

Giúp kế toán khi thực hiện truy thu kỳ lương tháng nào thì sẽ truy thu trừ vào kỳ lương tháng đó.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R33, khi kế toán thực hiện truy thu cho CBNV khoản phụ cấp tháng 8, 9, 10, lập bảng truy thu tháng 11 thì chỉ có thể cập nhật vào bảng lương tháng 12.

– Kể từ phiên bản R33, phần mềm cho phép lựa chọn linh động tháng cập nhật vào bảng lương bao gồm cả tháng hiện thời.

Cụ thể như sau:

Khi thêm mới bảng truy thu, phần mềm bổ sung thông tin Tính vào kỳ lương, anh/chị có thể chọn kỳ lương tính truy thu.

Giao diện danh sách bảng truy thu bổ sung cột thông tin Tính vào kỳ lương và Năm.

Cập nhật 23/02/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan