1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R32
  4. Kế toán/Thủ trưởng đơn vị thiết lập được mẫu chữ ký theo nhu cầu

Kế toán/Thủ trưởng đơn vị thiết lập được mẫu chữ ký theo nhu cầu

1. Mục đích

Giúp kế toán trưởng/thủ trưởng các đơn vị có thể thiết lập được mẫu chữ ký theo nhu cầu.

2. Chi tiết thay đổi

Hàng tháng, khi các đơn vị nộp bảng lương và các báo cáo cho Kho bạc để rút tiền cần có chữ ký số của thủ trưởng đơn vị hoặc kế toán trưởng. Theo yêu cầu của Kho bạc, các đơn vị phải sử dụng chung 1 mẫu chữ ký số bao gồm các thông tin: Tên người ký, Thời gian ký, Chức danh, Tên đơn vị.

Kể từ phiên bản R32, phần mềm đã cải tiến phần thiết lập cách hiển thị chữ ký số và cho phép căn chỉnh nội dung, giúp đơn vị có thể thiết lập chữ ký theo nhu cầu của đơn vị và đáp ứng quy định của Kho bạc.

Cụ thể như sau:

1. Nhấn vào biểu tượng Hệ thống, chọn Thiết lập chữ ký, chọn Thiết lập chữ ký số.

2. Chọn chứng thư số. Nhấn Ok.

3. Tại phần Thiết lập cách hiển thị chữ ký, anh/chị tích chọn các thông tin muốn hiển thị trên chữ ký số, đồng thời có thể sửa nhãn bằng cách nhấn chuột tại dòng tương ứng và chỉnh sửa.

4. Có thể căn trái, căn phải hoặc căn giữa nội dung chữ ký bằng cách nhấn vào biểu tượng tương ứng.

5. Sau khi thiết lập xong, nhấn Hoàn thành.

Khi ký số, chữ ký sẽ hiển thị đúng theo thiết lập.

Cập nhật 31/01/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan