1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R33
  4. Khi phân bổ nguồn tính lương thì khoản bảo hiểm sẽ tính hết vào nguồn ngân sách

Khi phân bổ nguồn tính lương thì khoản bảo hiểm sẽ tính hết vào nguồn ngân sách

1. Mục đích

Giúp kế toán khi phân bổ nguồn tính lương có thể chọn phân bổ chi tiết cho khoản bảo hiểm, KPCĐ.

2. Chi tiết thay đổi

Đơn vị chi trả lương cho CBNV phân bổ vào 2 nguồn là nguồn 1 và nguồn 2. Tuy nhiên, toàn bộ bảo hiểm sẽ chỉ được trừ ở nguồn 1, không trừ ở nguồn 2.

– Trước phiên bản R33, phần mềm chưa cho phép chọn phân bổ các khoản bảo hiểm vào hết 1 nguồn khi phân bổ sau tính lương.

– Kể từ phiên bản R33, phần mềm cải tiến tính năng phân bổ nguồn sau khi tính lương, cho phép lựa chọn phân bổ chi tiết cho các khoản đóng góp riêng.

Cụ thể như sau:

1. Tại bảng tính lương chi tiết (bảng lương chưa phân bổ nguồn), nhấn vào dấu ba chấm tại góc trên bên phải, chọn Phân bổ nguồn.

2. Tại phần Tùy chọn phân bổ/Phân bổ nguồn theo, chọn Theo chi tiết khoản lương, phụ cấp. 

Phần mềm bổ sung thêm các dòng chi tiết về Các khoản khấu trừ (NLĐ đóng).

  • BHXH
  • BHYT
  • BHTN
  • KPCĐ

Nhập số tiền phân bổ của từng khoản vào từng nguồn.

Khi đó Tổng số chi trả = Các khoản lương. phụ cấp + Các khoản cơ quan đóng – Các khoản đóng góp của NLĐ.

3. Phần mềm sẽ tự động cập nhật các nguồn và hiển thị Số tiền chưa phân bổ để đơn vị có cơ sở cân đối chi trả.

4. Nhấn Đồng ý để phần mềm thực hiện phân bổ.

Cập nhật 23/02/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan