1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R33
  4. Khi tính truy lĩnh có thể tính bao gồm cả tháng tính truy lĩnh

Khi tính truy lĩnh có thể tính bao gồm cả tháng tính truy lĩnh

1. Mục đích

Giúp kế toán khi tính truy lĩnh có thể tính bao gồm cả tháng tính truy lĩnh.

2. Chi tiết thay đổi

Đầu tháng đơn vị lập bảng lương và đi kho bạc để chi trả cho CBNV trong đơn vị. Cuối tháng đơn vị nhận được quyết định nâng lương của CBNV, lúc này kế toán cần lập luôn bảng truy lĩnh bao gồm tháng hiện thời.

– Trước phiên bản R33, phần mềm mặc định khi lập truy lĩnh sẽ không tính tháng lập bảng truy lĩnh.

– Kể từ phiên bản R33, khi lập truy lĩnh, phần mềm cho phép xác định xác định truy lĩnh đến tháng nào, tính vào kỳ lương tháng nào để đáp ứng linh động yêu cầu tại từng đơn vị.

Cụ thể như sau:

Khi thêm mới bảng truy lĩnh, phần mềm bổ sung tùy chọn Tính số liệu bao gồm háng lập bảng truy lĩnh.

Ví dụ: CBNV hưởng HSL mới từ 01/10/2022 nhưng đến 10/02/2023 mới nhận quyết định. Tháng lập bảng truy lĩnh là tháng 2/2023.

  • Nếu không tích chọn Tính số liệu bao gồm háng lập bảng truy lĩnh: Truy lĩnh lương từ tháng 10/2022 đến tháng 1/2023.
  • Nếu tích chọn Tính số liệu bao gồm háng lập bảng truy lĩnh: Truy lĩnh lương từ tháng 10/2022 đến tháng 2/2023.

Ngoài ra, anh/chị có thể sửa tham số Tính vào kỳ lương.

Cập nhật 23/02/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan