1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R33
  4. Khi tùy chỉnh mẫu bảng lương, trong trường hợp chọn ẩn hiện cột phát sinh dữ liệu, khi các cột con không phát sinh dữ liệu thì ẩn được cả cột cha

Khi tùy chỉnh mẫu bảng lương, trong trường hợp chọn ẩn hiện cột phát sinh dữ liệu, khi các cột con không phát sinh dữ liệu thì ẩn được cả cột cha

1. Mục đích

Giúp kế toán khi tùy chỉnh mẫu bảng lương có thể tùy chọn ẩn được cả cột cha khi cộ con không phát sinh dữ liệu.

2. Chi tiết thay đổi

Khi kế toán thực hiện tùy chỉnh mẫu bảng lương để phù hợp với đơn vị, trên bảng lương có thể có nhóm cột con không phát sinh dữ liệu, khi tùy chọn ẩn các cột con này, cột cha vẫn hiển thị tên, việc này không đáp ứng chính xác về mẫu bảng lương của đơn vị.

Kể từ phiên bản R33, tại phần thiết lập ẩn cột không có số liệu phát sinh, phần mềm bổ sung tùy chọn “Ẩn cột cha trong trường hợp các cột con không có số liệu phát sinh”, cho phép tích chọn khi anh/chị đã chọn ít nhất 1 cột con ẩn khi không có dữ liệu.

Cụ thể như sau:

Tại màn hình sửa mẫu bảng lương, phần Sửa thân trang\Tùy chọn hiển thị dữ liệu theo cột\Ẩn cột không có số liệu phát sinh, chọn cột con sẽ ẩn nếu không có dữ liệu phát sinh Sau đó tích chọn Ẩn cột cha trong trường hợp các cột con không có số liệu phát sinh. Nhấn Lưu.

Ví dụ: Chọn ẩn 2 cột con Công tác phíKhoán VPP nếu không có dữ liệu phát sinh (2 cột con thuộc cột cha Tiền trợ cấp và phụ cấp khác).

Khi in báo cáo mà 2 cột con không có phát sinh, phần mềm sẽ ẩn cả cột cha trên báo cáo.

Cập nhật 23/02/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan