1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R34
  4. Lấy đúng số tiền bảo hiểm chi trả 75% hoặc 100% trên bảng lương

Lấy đúng số tiền bảo hiểm chi trả 75% hoặc 100% trên bảng lương

1. Mục đích

Giúp kế toán lấy đúng số tiền bảo hiểm chi trả 75% hoặc 100% trên bảng lương.

2. Chi tiết thay đổi

Theo Luật BHXH 2014, đối tượng CBNV có thể được hưởng mức bảo hiểm chi trả 75% hoặc 100% theo từng loại nghỉ. Do đó trong 1 tháng đơn vị có thể phát sinh đồng thời những CBNV hưởng 100% hoặc 75% bảo hiểm.

– Trước phiên bản R34, phần mềm hiển thị trên bảng lương 2 cột: Bảo hiểm chi trả 100% và Bảo hiểm chi trả 75%.

– Kể từ phiên bản R34, phần mềm chỉ thể hiện trên bảng lương 1 cột “Bảo hiểm chi trả” hiển thị đúng % chi trả theo từng loại nghỉ, đã được khai báo tại quá trình Theo dõi nghỉ của CBNV.

Cụ thể như sau:

1. Tại Danh sách CBNV, chọn CBNV cần khai báo, chọn Theo dõi nghỉ\Thêm.

Khi chọn Lý do nghỉ là Nghỉ thai sản; Nghỉ ốm, điều dưỡng; Con ốm; Tai nạn, Tỷ lệ bảo hiểm chi trả mặc định là 100%, anh/chị có thể chỉnh sửa giá trị này.

Khi chọn Lý do nghỉ là các lý do khác, anh/chị không thể chỉnh sửa thông tin Tỷ lệ bảo hiểm chi trả.

2. Trên bảng lương, phần mềm bổ sung cột Tỷ lệ bảo hiểm chi trả và số tiền bảo hiểm thể hiện trên 1 cột “Bảo hiểm chi trả”.

 

Cập nhật 17/03/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan