1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R32
  4. Nhập nhanh cột Ghi chú/Ghi chú tăng/Ghi chú giảm với cùng nội dung giống nhau cho nhiều CBNV trên bảng lương

Nhập nhanh cột Ghi chú/Ghi chú tăng/Ghi chú giảm với cùng nội dung giống nhau cho nhiều CBNV trên bảng lương

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể cột Ghi chú/Ghi chú tăng/Ghi chú giảm với cùng nội dung giống nhau cho nhiều CBNV trên bảng lương.

2. Chi tiết thay đổi

Khi đơn vị có khoản PCĐBN chi trả cùng lương, cột Ghi chú trên bảng lương khi in báo cáo sẽ hiển thị “Tăng… PCĐBN”. Trong trường hợp đơn vị có nhiều CBNV có ghi chú giống nhau, việc sửa ghi chú của từng người mất rất nhiều thời gian.

Kể từ phiên bản R32, phần mềm bổ sung tiện ích cho phép cập nhật ghi chú hàng loạt, kế toán có thể nhập nhanh ghi chú cho nhiều CBNV cùng lúc.

Cụ thể như sau:

1. Tại màn hình bảng tính PCĐBN chi tiết, nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm, chọn Sinh ghi chú hàng loạt.

2. Lựa chọn Tiền tốNội dung từ danh sách có sẵn. Nhấn Đồng ý.

Ví dụ: Chọn diễn giải ghi chú là “Tăng <<Số tiền hưởng PCĐBN>> <<Mã PCĐBN>>

3. Trong trường hợp bảng PCĐBN đã có ít nhất 1 ghi chú, khi sinh ghi chú hàng loạt phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo.

4. Để hiển thị ghi chú đã thiết lập trên báo cáo, khi in anh/chị chọn Tùy chọn hiển thị nội dung cột Ghi chú có lấy cả bảng PCĐBN.

Ví dụ: Chọn hiển thị nội dung theo cột Ghi chú trên bảng PCĐBN

 

Cập nhật 31/01/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan