1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R33
  4. Nội dung email xác nhận bảng lương cho CBNV thể hiện chi tiết số tiền từng khoản lương, phụ cấp để CBNV kiểm tra

Nội dung email xác nhận bảng lương cho CBNV thể hiện chi tiết số tiền từng khoản lương, phụ cấp để CBNV kiểm tra

1. Mục đích

Giúp kế toán khi gửi email xác nhận bảng lương cho CBNV thì nội dung email thể hiện chi tiết số tiền từng khoản lương, phụ cấp.

2. Chi tiết thay đổi

Hàng tháng đơn vị sử dụng chức năng gửi email cho CBNV để kiểm tra thông tin lương được chi trả.

– Trước phiên bản R33, nội dung email cố định chỉ bao gồm các thông tin: Lương, phụ cấp chung, tổng khoản khấu trừ và số thực lĩnh. CBNV không xem được chi tiết từng khoản mình được hưởng.

– Kể từ phiên bản R33, phần mềm cải tiến tính năng gửi email cho CBNV, nội dung email liệt kê chi tiết từng khoản lương, phụ cấp, từng khoản đóng góp, khấu trừ.

Cụ thể như sau:

Ví dụ: Trường THCS MISA có CBNV Ngô Ngọc Mai được hưởng lương, phụ cấp chức vụ và truy lĩnh lương trong tháng 2/2023, đồng thời có khoản bảo hiểm khấu trừ và thu nhập.

Tại bảng lương chi tiết tháng 2/2023, nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm tại góc trên bên phải, chọn Gửi email cho CBNV.

Điền các thông tin:

  • Chọn Đợt thành toán, Bảng lương
  • Nhập Nội dung tiêu đề email, Nội dung kết thúc email
  • Tích chọn CBNV cần gửi email

Nhấn Tiếp tục.

Nội dung email gửi cho CBNV hiển thị chi tiết các khoản lương, phụ cấp và các khoản khấu trừ.

Cập nhật 23/02/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan