1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R33
  4. Phân bổ theo 2 nguồn sau khi tính lương theo CBNV

Phân bổ theo 2 nguồn sau khi tính lương theo CBNV

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể phân bổ theo 2 nguồn sau khi tính lương theo CBNV.

2. Chi tiết thay đổi

Đơn vị có 2 nguồn chi trả lương là nguồn 1 và nguồn 2. Kế toán cần tính toán số tiền chi trả cho các CBNV từ từng nguồn để cân đối nguồn tiền phù hợp.

– Trước phiên bản R33, phần mềm chí cho phép phân bổ nguồn theo khoản lương, phụ cấp nhưng chưa đáp ứng phân bổ theo CBNV.

– Kể từ phiên bản R33, phần mềm cải tiến tính năng phân bổ nguồn sau khi tính lương, cho phép phân bổ theo CBNV.

Cụ thể như sau:

1. Tại bảng tính lương chi tiết (bảng lương chưa phân bổ nguồn), nhấn vào dấu ba chấm tại góc trên bên phải, chọn Phân bổ nguồn.

2. Tại phần Tùy chọn phân bổ/Phân bổ nguồn theo, chọn Theo chi tiết từng CBNV.

Với mỗi nguồn phân bổ, nhấn Chọn CBNV để tích chọn CBNV vào từng nguồn tương ứng. Nhấn Đồng ý.

Những CBNV đã được tích chọn vào 1 nguồn sẽ không hiển thị khi chọn các nguồn còn lại nữa. Khi đó phần mềm sẽ tự động cập nhật số tiền dựa trên tổng thực lĩnh của các CBNV đã được chọn.

3. Phần mềm tự động cập nhật Số tiền đã phân bổSố tiền chưa phân bổ.

4. Nhấn Đồng ý để phần mềm thực hiện phân bổ.

Cập nhật 23/02/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan