1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R33
  4. Sắp xếp nhanh thứ tự CBNV trong trường hợp có biến động nhân sự

Sắp xếp nhanh thứ tự CBNV trong trường hợp có biến động nhân sự

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể sắp xếp nhanh thứ tự CBNV trong trường hợp có biến động nhân sự.

2. Chi tiết thay đổi

Các đơn vị thường sắp xếp thứ tự CBNV trên danh sách và trên bảng lương theo một thứ tự nhất định. Trường hợp có sự thay đổi về nhân sự sẽ dẫn đến thay đổi vị trí sắp xếp này, kế toán phải thêm CBNV mới vào danh sách rồi sửa tay số liệu các CBNV bị thay đổi để lên đúng thứ tự và SHCB tăng dần. Việc này tốn nhiều thời gian và công sức.

Kể từ phiên bản R32, phần mềm cho phép người dùng có thể kéo thả CBNV đến thứ tự mong muốn và tự động cập nhật lại số thứ tự.

Cụ thể như sau:

Tại màn hình Danh sách CBNV, chọn Sắp xếp mẫu hưởng lương cho mẫu BC.

Chọn phương thức Sắp xếp CBNV chung.

Nhấn giữ chuột vào biểu tượng trước tên mỗi CBNV để kéo đến thứ tự mong muốn.

Ví dụ: Kéo CBNV Hoàng Mai Anh số thứ tự 1 xuống sau số thứ tự 4, phần mềm tự động cập nhật số thứ tự của CBNV Huỳnh Ngọc Bửu là 4, các CBNV trước số thứ tự 4 được đẩy lên trên và cập nhật số thứ tự tăng dần.

Cập nhật 06/02/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan