1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R32
  4. Sử dụng mẫu bảng kê 07 để thanh toán cho tất cả các đối tượng khác cán bộ KCT

Sử dụng mẫu bảng kê 07 để thanh toán cho tất cả các đối tượng khác cán bộ KCT

1. Mục đích

Giúp các đơn vị có thể sử dụng mẫu bảng kê 07 để thanh toán cho tất cả các đối tượng khác cán bộ KCT.

2. Chi tiết thay đổi

Theo quy định, mẫu bảng kê thanh toán tạm ứng số 07 để thanh toán cho các đối tượng là cán bộ KCT xã/thôn và các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức sẽ sử dụng mẫu bảng lương 09 để đi lương kho bạc hàng tháng.

Tuy nhiên, đặc thù quy định của kho bạc tại một số địa phương yêu cầu các đơn vị khối xã sử dụng chung mẫu bảng kê 07 cho tất cả các đối tượng chứ không chỉ dùng cho đối tượng KCT.

Kể từ phiên bản R32, phần mềm cho phép lựa chọn nhiều đối tượng áp dụng bảng kê 07 tại Tùy chọn chi trả lương, đáp ứng những đơn vị sử dụng bảng kê 07 cho các đối tượng khác cán bộ KCT.

Cụ thể như sau:

Vào menu Chi trả lương\Tùy chọn chi trả lương. Tại tab Tùy chọn chung phần mềm đã bổ sung Tùy chọn sinh bảng kê 07, mang theo danh sách bao gồm tất cả các đối tượng CBNV tại đơn vị. Anh/chị tích chọn đối tượng áp dụng bảng kê 07, nhấn Lưu.

Khi sinh chứng từ chi trả lương, hệ thống sinh bảng kê 07 cho các đối tượng đã chọn.

Cập nhật 31/01/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan