1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R34
  4. Tính thêm khoản hỗ trợ mua BHYT cho đối tượng đại biểu hội đồng nhân dân không được hưởng bảo hiểm từ cơ quan công tác

Tính thêm khoản hỗ trợ mua BHYT cho đối tượng đại biểu hội đồng nhân dân không được hưởng bảo hiểm từ cơ quan công tác

1. Mục đích

Giúp đơn vị có thể tính thêm khoản hỗ trợ mua BHYT cho đối tượng đại biểu hội đồng nhân dân không được hưởng bảo hiểm từ cơ quan công tác.

2. Chi tiết thay đổi

Đơn vị khối xã/phường có các cán bộ là đại biểu HĐND, có thể là những người đang công tác tại cơ quan/đơn vị nào đó hoặc là những người do nhân dân bầu mà không công tác tại cơ quan/đơn vị nào. Đối với những người đang không công tác tại đơn vị nào hoặc thuộc đối tượng không bắt buộc tham gia bảo hiểm (VD: cán bộ ấp), ngoài được hưởng khoản phụ cấp đại biểu HĐND, còn được Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT bằng 4.5% MLCS. Đơn vị nộp khoản BHYT này cùng với các khoản bảo hiểm trong tháng của đơn vị.

– Trước phiên bản R34, khi tính phụ cấp HĐND là PCĐBN thì không tính được khoản hỗ trợ BHYT.

– Kể từ phiên bản R34, phần mềm bổ sung cột BHYT (4.5%) cơ quan đóng tại bảng lương theo hệ số, phụ cấp. Khi đó, phần mềm chỉ tính số tiền BHYT của các CBNV được khai báo tỉ lệ đóng BHYT là 4.5%. Nếu không có CBNV có tỉ lệ đóng BHYT là 4.5% thì không hiển thị.

Cụ thể như sau:

Ví dụ: Đơn vị UBND phường MISA có CBNV Trần Văn Thành là người hoạt động KCT xã, được hưởng phụ cấp HĐND và đóng bảo hiểm theo MLCS, tỷ lệ BHYT cơ quan đóng là 4.5%.

Khai báo thông tin đóng bảo hiểm tại danh sách CBNV.

Khi tính lương, bảng lương hiển thị thêm cột BHYT 4.5%.

Cập nhật 17/03/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan