1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R34
  4. Trong trường hợp truy lĩnh lẻ tháng, có thể tách chi tiết số ngày lẻ được hưởng bao nhiêu tiền

Trong trường hợp truy lĩnh lẻ tháng, có thể tách chi tiết số ngày lẻ được hưởng bao nhiêu tiền

1. Mục đích

Trong trường hợp truy lĩnh lẻ tháng, có thể tách chi tiết số ngày lẻ được hưởng bao nhiêu tiền.

2. Chi tiết thay đổi

Khi tính truy lĩnh cho CBNV, trong trường hợp truy lĩnh lẻ tháng, đơn vị muốn tách thành dòng riêng cho dễ đối chiếu.

Kể từ phiên bản R34, khi thêm mới bảng truy lĩnh, phần mềm bổ sung tùy chọn Tách tháng truy lĩnh có số ngày lẻ thành 1 dòng riêng, khi tích chọn, phần mềm hiển thị thời gian truy lĩnh lẻ ngày thành dòng riêng.

Cụ thể như sau:

Ví dụ: Đơn vị có CBNV Lê Minh Trang được nâng lương từ ngày 20/01/2023, nhận quyết định vào ngày 01/03/2023 => Hưởng truy lĩnh tháng 2 và số ngày lẻ tháng 1.

Khi thêm mới bảng truy lĩnh, tích chọn Tách tháng truy lĩnh có số ngày lẻ thành 1 dòng riêng.

Số liệu truy lĩnh của CBNV Lê Minh Trang tách thành 2 dòng riêng cho tháng 1 và tháng 2.

Cập nhật 17/03/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan