1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R32
  4. Tùy chọn hiển thị cột Ghi chú trên các báo các khác tương tự bảng lương 09

Tùy chọn hiển thị cột Ghi chú trên các báo các khác tương tự bảng lương 09

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể tùy chọn hiển thị cột Ghi chú trên các báo các tùy chỉnh tương tự bảng lương 09.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R32, khi in báo cáo, cột ghi chú trên báo cáo mặc định lấy theo bảng lương (nội dung tăng/giảm so với tháng trước). Tuy nhiên, tùy theo từng đơn vị, có đơn vị muốn hiển thị nội dung này, có đơn vị muốn để trống hoặc tự điền ghi chú theo nhu cầu.

– Kể từ phiên bản R32, phần mềm cho phép tùy chọn hiển thị cột ghi chú trên các mẫu bảng lương tùy chỉnh khác mẫu 09, lựa chọn tại tham số khi in báo cáo.

Cụ thể như sau:

Nhấn In, chọn mẫu báo cáo cần in. Tại Tham số báo cáo, trường thông tin Tùy chọn hiển thị nội dung cột Ghi chú/ Ghi chú tăng/Ghi chú giảm, phần mềm cho phép chọn các giá trị tương tự mẫu 09.

Ví dụ: In mẫu C18-HD, chọn Chỉ hiển thị nội dung theo cột Ghi chú trên bảng tính lương.

Báo cáo khi in hiển thị nội dung cột Ghi chú giống với cột Ghi chú trên bảng lương.

 

Cập nhật 31/01/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan