1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R33
 4. Tùy chọn không theo dõi các CBNV đã nghỉ hưu, nghỉ việc, điều chuyển

Tùy chọn không theo dõi các CBNV đã nghỉ hưu, nghỉ việc, điều chuyển

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể lựa chọn không theo dõi các CBNV đã nghỉ hưu, nghỉ việc, điều chuyển khi không có nhu cầu.

2. Chi tiết thay đổi

Khi đơn vị có CBNV nghỉ hưu, nghỉ việc, điều chuyển… thì kế toán sẽ không cần tính lương hàng tháng cho các CBNV này, do đó không còn nhu cầu theo dõi.

– Trước phiên bản R33, phần mềm cho phép thêm các bản ghi thể hiện trạng thái tuy nhiên vẫn hiển thị các CBNV này lên danh sách CBNV của đơn vị.

– Kể từ phiên bản R33, phần mềm bổ sung chức năng phân nhóm tại danh sách CBNV, cho phép theo dõi CBNV Đang làm việcĐã nghỉ việc, giúp kế toán có thể theo dõi nhanh các CBNV để đối chiếu với danh sách tính lương.

Cụ thể như sau:

Tại màn hình Danh sách CBNV, nhấn vào biểu tượng mũi tên để lọc trạng thái làm việc, có thể chọn Tất cả hoặc Đang làm việc hoặc Đã nghỉ việc:

Nhóm Đang làm việc bao gồm:

 • Đang làm việc
 • Tiếp nhận
 • Đang đi học
 • Đang công tác nước ngoài

Nhóm Đã nghỉ việc bao gồm:

 • Nghỉ việc
 • Nghỉ hưu
 • Điều chuyển
 • Tử tuất

Cập nhật 23/02/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan